Устаткування

Центру колективного користування науковими приладами ННЦ ХФТІ (ЦККНП)
Аналітичне матеріалознавство наноструктурних систем ядерної енергетики

 

ЦККНП

Цілі і завдання

Устаткування

Публікації

JSM-7001F – автоемісійний скануючий електронний мікроскоп із системою енергодисперсійного мікроаналізу (EDS), зі спектрометром з хвильовою дисперсією (WDS) та детектором зворотно розсіяних електронів (EBSD)

Роздільна здатність

При 30 кВ

1,2 нм

При 1 кВ

3 нм

Прискорювальна напруга

0,5 – 30 кВ

Діапазон збільшення

×25 - ×1 000 000

Розмір зразків

діаметр до 10 см

висота до 40 мм

 

 

На мікроскопі JSM-7001F встановлені EDS та WDS спектрометри: (1) обидва детектора спрямовані в одну точку; (2) забезпечуються необхідні розміри робочої відстані та кутів збору

EDS: за кілька секунд можна отримати повний спектр зразка і визначити його якісний і кількісний хімічний склад; WDS: забезпечує більш точний результат, але це відносно повільний послідовний метод аналізу

Якісний та кількісний аналіз хімічного складу

 

Автоматизація керування електронним зондом та аналіз із прив’язкою до зображення

 

Картування – аналіз просторового розподілу елементів

 

Система аналізу фазового складу, структури та текстури кристалічних матеріалів методом дифракції зворотно розсіяних електронів (EBSD)

Модульний принцип побудови - можна вибирати програмні модулі, необхідні рішення спеціальних завдань:

Ø     отримання та індексування картин EBSD, ідентифікація фаз за структурою/складом;

Ø     орієнтаційне картування, подання та обробка інформації у вигляді карт, аналіз текстур методом полюсних фігур;

Ø     аналіз текстур з використанням функцій розподілу орієнтації у просторі Ейлера;

Ø     моделювання кристалічних структур (входить до складу всіх системних пакетів).

 

ЦККНП

Цілі і завдання

Устаткування

Публікації