Устаткування

Центру колективного користування науковими приладами ННЦ ХФТІ (ЦККНП)
Аналітичне матеріалознавство наноструктурних систем ядерної енергетики

 

ЦККНП

Цілі і завдання

Устаткування

Публікації

JFS-1600 – напилювач для непровідних зразків

Установка складається з основного блоку та форвакуумного насоса, і застосовується в основному для підготовки зразків для SEM.

Біологічні та інші непровідні зразки можуть бути напилені різними металами швидко та ефективно.

 

ЦККНП

Цілі і завдання

Устаткування

Публікації