Центр колективного користування науковими приладами ННЦ ХФТІ (ЦККНП)
Аналітичне матеріалознавство наноструктурних систем ядерної енергетики

 

Цілі і завдання

Устаткування

Публікації

Керівник центру
завідувач відділу, доктор фіз.-мат. наук, професор
Галина Дмитрівна ТОЛСТОЛУЦЬКА

 

Відділ  фізики радіаційних явищ і радіаційного матеріалознавства
Інститут фізики твердого тіла, матеріалознавства і технологій
Національний науковий центр

«Харківський Фізико-Технічний Інститут»
 61108, Харків, вул. Академічна 1

 

Цілі і завдання

Устаткування

Публікації